Home

ES2.K

ES2.K - Indicatori de pozitie

Seria de de indicatori de pozitie ES2.K este destinată montajului direct pe servomotoarele pneumatice IA050-IA800.

Include suporturi de montare pentru toate distanțele de montare superioară NAMUR (VDI / VDE3845) de 80x30mm și 130x30mm standard și înălțimi standard NAMUR 20, 30, 40 și 50mm.

ES2.K - Indicatori de pozitie